april 22, 2018

Om handledning

Handledning är en process som syftar till att stötta och utveckla individer eller grupper i deras arbete. Ibland kan man i sin yrkesroll stöta på problem som gör att man fastnar och inte kommer vidare. Sådana situationer kan påverka både personalen, verksamheten och tredje part negativt. Via handledning kan de anställda få möjlighet att reflektera över sin situation och tillsammans med en psykolog förflytta fokus från problem till möjligheter.

Alla delar av en organisation kan i perioder ha behov av handledning, såväl personalen i verksamheten som chefer på olika nivåer. Personal som har omsorg, vård eller pedagogik i fokus har en oerhört viktig roll i dagens samhälle. Det är dock inte ovanligt att arbetet är krävande och att personalen känner sig utelämnade i sin yrkesvardag. Samtidigt har rollen som chef aldrig varit så komplex som den är idag. Ansvar för ekonomi, personal och de många lagar som ofta styr verksamheten ställer höga krav på såväl struktur som ledarskap.

Handledning kan ha olika upplägg, allt ifrån ett fritt reflekterande till en mer styrd struktur där en tydlig metod genomsyrar träffarna. På Storsjöpsykologerna i Östersund eftersträvar vi alltid att skapa ett sammanhang där individen/gruppens behov tillsammans med bästa tillgängliga evidens utgör grundförutsättningarna för handledningen. Vid en första träff så är det viktigt att tydliggöra de förväntningar som de eller den som får handledning har på handledaren och på insatsen i stort, samt att sätta ramar för det arbete som man ska genomföra tillsammans. Återkommande utvärderingar av arbetet genomförs också, antingen med gruppen/individen eller med deras chefer. Hos oss är alla handledare legitimerade psykologer med god erfarenhet från olika verksamheter. Som psykolog har man en unik kunskap om såväl individens behov som hur grupper och organisationer fungerar.

Om ni är intresserade av handledning i er verksamhet så är ni välkomna att kontakta oss via telefon, mail eller kontaktformuläret här på hemsidan.