augusti 24, 2016

Alkoholproblem

Att dricka för mycket är ett  dolt problem som ofta förknippas med mycket skam. Det är dock betydligt vanligare än de flesta tror. Ca 20 % av männen och 10 % av kvinnorna i Sverige har idag ett riskbruk av alkohol. Det kan vara bra att veta att riskbruk definieras som en konsumtion av 14 (för män) respektive 9 (för kvinnor) standardglas alkohol per vecka. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, ett glas vin (ca 15 ml) eller 4 cl sprit. Berusningsdrickande i sin tur definieras som 4 respektive 3 standardglas vid ett och samma tillfälle och även detta  räknas som ett riskbruk. Då större mängder alkohol intas vid ett och samma tillfälle är det framförallt risken för olyckor och missöden som ökar. Ett riskbruk, oavsett om man dricker mindre mängder ofta eller mycket då och då, kan ha flera negativa effekter på hälsan och ökar risken för såväl cancer som depression. Tidigare har man trott att ett glas vin per dag är positivt men senare studier har tydligt pekat på att även ett sådant bruk är negativt för välmåendet. Det positiva är att minskning av konsumtionen kan få snabba positiva effekter för såväl den fysiska som psykiska hälsan.

Ibland sägs att det inte är möjligt för den med alkoholberoende att återgå till en mer normal konsumtion utan att det enda alternativet är att sluta helt. Det har dock visat sig att det här inte stämmer. KBT med fokus på kontrollerat drickande har i flera studier visat sig effektivt för den som vill skära ned sin alkoholkonsumtion. I kontrollerat drickande ligger fokus inledningsvis på att kartlägga konsumtionen och tillsammans sätta konkreta mål för denna. Därefter får klienten lära sig strategier för att kunna hålla konsumtionen på en en nivå som motsvarar målen. Kontrollerat drickande är effektivt men passar inte alla. För vissa är det bästa alternativet att helt avstå från alkohol och även här kan KBT vara en hjälp på vägen.

Du kan läsa mer om alkoholproblem och möjliga behandlingar här.