februari 11, 2017

IBS

IBS, Irritable bowel syndrome, eller känslig tarm som det också kallas, är en magåkomma som karaktäriseras av magont, av att man ofta har hård mage eller diarré, av att man bajsar oregelbundet samt har problem med gaser. För många leder symtomen till att magen ”styr” deras liv på så vis att de börjar undvika situationer och aktiviteter de egentligen tycker om. Vanligt är också att man upplever skam då mag- och tarmfunktionen är något av ett tabu i samhället idag. Ofta söker den drabbade hjälp hos dietist eller husläkare och behandlas med läkemedel eller förändrat födointag. För vissa blir det bättre men för många kvarstår problemen.

Psykologiska modeller för IBS har funnits sedan en tid tillbaka men det är först på senare år som forskningen på behandling med kognitiv beteendeterapi börjat uppmärksammas. KBT har nämligen i flera studier visat sig vara effektivt för att behandla IBS och därigenom har vården kunnat hjälpa människor vars liv under lång tid har varit mycket begränsade.

När vi på Storsjöpsykologerna i Östersund arbetar med IBS använder vi oss av den mest evidensbaserade behandlingen: exponeringsbaserad KBT. Inledningsvis får klienten lära sig mer om IBS ur ett psykologiskt perspektiv samtidigt som hen tillsammans med psykologen kartlägger problematiken och framförallt de beteenden IBS:en fört med sig. Därefter påbörjas arbetet med exponering. Klienten får då i små steg förändra sina IBS-relaterade beteenden, i syfte att få ett liv med mer livskvalité. Exempel på beteenden som förändras kan varar toalettvanor, vilken mat man äter eller undvikanden relaterade till sociala situationer som fester eller restaurangbesök.

Det är viktigt att man har blivit ordentligt utredd av vården och fått diagnosen IBS fastställd av en läkare innan man söker behandling hos psykolog.

Du kan läsa mer om IBS här.