augusti 9, 2016

Sömnproblem

Sömn är en livsviktig del av våra liv då hjärnan får vila och då kroppen får möjlighet att bygga upp och återhämta sig. Sömnen har också en vikig roll för såväl immunförsvar som minneslagring. Vi människor har olika sömbehov, som dessutom skiftar med åldern, men i genomsnitt sover en vuxen mellan sju och åtta timmar per natt. Att någon gång i livet få problem med sömnen är mycket vanligt och att sova dåligt några nätter är sällan ett problem. Faktum är att man i studier sett att en natt med kraftigt störd sömn inte påverkar våra presationsförmåga alls dagen efter. Men om problemen med sömnen håller i sig över tid så kan det inverka på hur vi mår och fungerar.

Sömnproblem kan se olika ut. Oftast handlar det dock om svårigheter att somna, att man vaknar och inte kan somna om eller att man drabbas av mycket frekventa uppvaknanden under en stor del av natten. Ibland blir problemen så stora att man uppfyller kriterierna för diagnosen insomni. Sömnsvårigheter är också mycket vanligt förekommande hos människor med ångest, depression och stressbesvär. Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) är den metod som Socialstyrelsen i första hand rekommenderar för indvider med sömnbesvär. I inledningen av en behandling med KBT är det första steget att kartlägga sömnmönstret, dvs hur sömnen egentligen ser ut. Psykologen lär också ut mer om hur sömnen fungerar och vad som påverkar dess kvalité. Nästa steg är oftast det som kallas sängtidsrestriktion, eller sömnkoprimering, vilket är den mest effektiva KBT-interventionen mot sömnproblem. Enkelt förklarat så handlar det om att senarelägga tiden då du går och lägger dig vilket ger ett ökat sömnbehov och minskar den tid du totalt sett ligger vaken i sängen. Interventionen leder till snabbare insomning och bättre sömnkvalité. När sömnen blir effektivare kan läggtiden sedan i små steg tidigareläggas tills mer normala tider uppnås. Du kan läsa mer om sömnsvårigheter på 1177 Vårdguiden.

Att ha sömnbesvär är plågsamt men med hjälp av kognitiv beteendeterapi så finns goda förutsättningar att komma tillrätta med problemen. Läs mer om KBT här.