augusti 29, 2016

Stress och utbrändhet

Stress är något som vi alla ibland känner av och är en del i en adekvat reaktion där kroppen anpassar sina system efter ökade krav. Omställningen syftar till att öka kroppens förmåga att hantera det i omgivningen som utlöst stressen. Blodtryck och puls ökar och symtom av svettningar samt illamående/magproblem är också vanligt. Samtidigt blir man mer alert och kan få ett ökat fokus och ökad tankeförmåga. Det är hormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol som styr dessa kroppsliga förändringar. I detta stadie är stressen inte direkt förknippad med ohälsa utan fungerar mestadels som ett stöd för oss. Det händer dock att de ökade kraven inte minskar utan kvarstår och blir långvariga. När hormonet kortisol är aktivt under längre tid så börjar det bryta ned istället för att stärka vilket kan medföra koncentrationssvårigheter, minnesproblem och utmattning. Sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro är vanliga tilläggssymtom. Blir dessa problem allvarliga och ihållande brukar man i folkmun prata om utbrändhet.


Behandling av stress och utbrändhet med KBT kan innehålla olika interventioner. Avslappning, problemlösning, att öva på att säga nej samt att öka mängden återhämtande aktiviteter utgör ofta centrala delar. Även sömn kan vara fokus för en behandling då sömnen är mycket viktig för vår återhämtning.

Du kan läsa mer om stress och utbrändhet på 1177 Vårdguiden.