juni 29, 2016

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett samlingsnamn för olika typer av behandlingsmodeller som grundas i psykologisk vetenskap och används ofta synonymt med begreppet psykoterapi. Som psykolog på Storsjöpsykologerna i Östersund arbetar man främst med kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT utgår man från att en människas beteenden, tankar och känslor interagerar med varandra och påverkar ens upplevda hälsa. Fokus ligger på problem här och nu. Metoden som helhet vilar på en gedigen vetenskaplig grund där den visat sig effektiv som behandling för en lång rad psykiatriska och somatiska tillstånd. Du kan läsa mer om KBT här.

En kontakt inleds alltid med några bedömningssamtal där psykolog och klient tillsammans kartlägger hur problemen ser ut. Oftast utmynnar också bedömningen i en så kallad beteendeanalys där förklaringen till klientens svårigheter formuleras. Beteendeanalysen ligger sedan till grund för ett möjligt behandlingsupplägg. Exakt vilka tekniker och arbetssätt som sedan används varierar mellan olika problemområden.

Ett besök pågår i ca 45 minuter och kostar 1200 kr för privatpersoner. Kontakta oss ifall du är intresserad av en tid.

Vi på Storsjöpsykologerna i Östersund erbjuder också utbildning och handledning till verksamheter inom vård, omsorg och socialt arbete. Läs mer under Handledning /Utbildning.